Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są

dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za

pośrednictwem serwisu internetowego https://klinikatestosteronu.pl/ (dalej: Serwis).

2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług

w nim oferowanych.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Klinika

Testosteronu SC, adres: ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 72, NIP: 954 273 85 40, adres

poczty elektronicznej: biuro@klinikatestosteronu.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

• rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,

• umożliwienia logowania do Serwisu,

• realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,

• komunikacji z Użytkownikiem (wiadomość mailowa, formularz kontaktowy itp.)

• wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),

• prowadzenia systemu komentarzy,

• świadczenia usług społecznościowych,

• promocji oferty Administratora,

• marketingu, remarketingu, afiliacji,

• personalizacji Serwisu dla Użytkowników,

• działań analitycznych i statystycznych,

• windykacji należności,

• ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo

skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data

urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

• gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu

przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

• gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po

odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia

okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli

przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z

Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z

Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi

kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego

Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej

cofnięciem).

2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym

z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@klinikatestosteronu.pl.

3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie

w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i

podmiotów zewnętrznych.

2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy

celom statystycznym.

3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w

ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak,

że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i

personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy

czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu

dostępnego w Serwisie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują

przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Produkt dodany do listy
Product added to compare.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.